என் அன்பான தமிழா உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று விட்டுவிட்டீர்கள்

என்ன நடந்தது


தமிழா உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது?

உங்கள் மொழியைப் பேசியவர்கள் அறியப்பட்ட உலகை ஆளுவதற்கு முன்பும், அவர்களுடைய சக மன்னர்கள் மற்றும் ராணிகள் மற்றும் பேரரசர்கள் பலர் உங்கள் அழகான மொழியில் சரளமாக இருப்பதற்கு முன்பே சென்டாமில் (தூய்மையான பொருள்) என்று தெரியும்.

இப்போது உங்கள் மொழி, வலிமை, கலை மற்றும் திறமை மற்றும் வர்த்தகம் மற்றும் சோழர், சேரா மற்றும் பாண்டியாவின் இராணுவம் மற்றும் பெயரிடப்படாத ராஜா மற்றும் ராணிகள் ஆகியோருடன் நீங்கள் சண்டையிட்டுள்ள தேசங்களை நீங்கள் இப்போது பிச்சை எடுக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கு முன் வந்தது.

இப்போது உன்னைப் பாருங்கள் இது தமிழ் ஈலம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வீட்டில் செய்வதை விட இது என்னை மிகவும் பாதிக்கிறது. எப்படி, ஏன் நீங்கள் அவர்களைப் பின்பற்றுகிறீர்கள் என்பதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது. ஏனென்றால், உங்கள் முதுகெலும்பு உடைந்து, உங்கள் விருப்பத்தை இழந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் மகனின் மகள் முல்லிவைக்கலில் செய்யப்பட்ட கடைசி நிலைப்பாட்டில் உங்கள் குரலில் பெரும்பாலானவற்றைக் குறிப்பிடவில்லை.

என்னிடம் ஒரு வேண்டுகோள் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, தயவுசெய்து அவர்கள் அனைவரையும் வாக்களிக்கவும், உங்கள் குரலைக் கேட்கவும், சத்தமாகவும் ஆக்குங்கள், ஒரு தமிழரை ஒரு பூர்வீகமாக உங்கள் நிலத்திற்கு ஒரு வேட்பாளராக வைக்கவும், நீங்கள் எதையும் இழக்க முடியாது, நீங்கள் எதையாவது பெறுவீர்கள் .. .நீங்கள் உங்கள் குரலையும் முதுகெலும்பையும் பெறுவீர்கள், எங்கள் கடந்த காலத் தலைவர்களும், எங்கள் குழந்தைகளும் அவர்களுடன் இருந்தார்கள்.

வரவிருக்கும் தேர்தலில் ஒரு தமிழரை நியமிக்கவும், மற்ற வேட்பாளர்களைப் பற்றி நீங்கள் குழப்பமடையாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பலவும் இருக்கும், எதிரி ஒரு சில ஆடுகளை புலிகளின் போர்வையில் பதுங்கியிருப்பதைக் குழப்ப வேண்டும், பதுங்கியிருப்பதைக் குழப்ப வேண்டும், உங்கள் வாக்கு வீணானது என்று உங்களுக்குத் தெரியும். இது எங்கள் உறவினர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடாது.


[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


Vellupillai Pirabhakaran


V.P was not human he was an ideollogy and ideas dont die so easily only the people carrying it die becasue they are mortals and ideas are immortal and they live thrugh us always and all the time. As long as the last Tamil speaking person, be it Eelam tamil, Sinhala spy pretending to be tamil, a hindi guy from uttar predesh or even the decendant of Valuvar is still speaking our language then we will live on and the ideology of a separate and independant and equal and ever inviting and peacefull nation for Tamil’s will live on for all time.

We are Lord Shiva’s children do not fear the future even if we die we will return for our homeland, everytime and all the time.What happend


tamila what happened to you?

before those who spoke your language have ruled over the known world and many of their fellow kings and queen’s and emperor’s were fluent in your beautiful language know as the senthamil (meaning pure).

And now beacuse of backstabing and traitors and sly ememy’s deceit you are now begging thoses nations which you have rulled over with your language, might, art and talent and trade and the army’s of the chola, chera and pandiya and those namless king’s and queen’s that came before them.

Look at you now this hurts me more than you do at home in tamil eelam and tamil nadu. i can see how and why you would follow them. It’s because your backbone in broken and you have lost your will, not to mention most of your voice in the last stand that your son’s and daughter’s made in mullivaikal.

I have none but one request, please vote in the coming election’s all of them and make your voice heard and make it louder, place a tamil a native to your land as a candidate, what can you loose nothing, you will gain somehting…you will gain your voice and your spine and that’s all our past leaders and our children had with them when they decided to fight against the opression of the rasict government(s).

Nominate a tamil in the upcoming election and make sure you dont get confussed about the other candidates there will be many, the enemy only needs to relase a few sheeps in the guise of tiger’s to confuse the ambush, you know your vote is waste then why shouldnt it be made usefull for our kith and kin.

#voteitsourright #Tamilvillages #InfoforTamils #WebTamilan #Internetage #LTTE #2020election #TamilNadu #VOTE #EezhamTamils #TamilTigers #Excerciseyourright #2020slpredidentialection

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Not in the next few decades. Or in this millenia. One should not forget that those parlimentarians who are ruling the country were those who were still there during the ethnic conflict. Those people c

MAJORITARIANISM = A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants , by disregarding the wishes and needs of the minority. HOW WAS IT PRACTICED : (1) In